หน้าแรก ราคาเช่ารถ
หน้าแรกหน้าแรก หน้าแรก ราคาเช่ารถ

SEDAN
BKK - Bangkok city 800 Baht.
BKK - Pattaya 1,200 Baht.
BKK - Hua Hin 1,800 Baht.
   
DMK - Bangkok city 800 Baht.
DMK - Pattaya 1,500 Baht.
DMK - Hua Hin 1,800 Baht.
   
Bangkok city - BKK / DMK 800 Baht.
Bangkok city - Pattaya 1,400 Baht.
Bangkok city - Hua Hin 1,800 Baht.
   
Hua Hin - BKK 1,800 Baht.
Hua Hin - DMK 1,800 Baht.
Hua Hin - Bangkok city 1,800 Baht.
   
SUV / MPV
SUV / MPV
BKK - Bangkok city 900 Baht.
BKK - Pattaya 1,500 Baht.
BKK - Hua Hin 1,900 Baht.
   
DMK - Bangkok city 900 Baht.
DMK - Pattaya 1,800 Baht.
DMK - Hua Hin 1,900 Baht.
   
Bangkok city - BKK / DMK 900 Baht.
Bangkok city - Pattaya 1,700 Baht.
Bangkok city - Hua Hin 1,900 Baht.
   
Hua Hin - BKK 1,900 Baht.
Hua Hin - DMK 1,900 Baht.
Hua Hin - Bangkok city 1,900 Baht.
   
VAN / MINIBUS
VAN / MINIBUS
BKK - Bangkok city 1,200 Baht.
BKK - Pattaya 2,000 Baht.
BKK - Hua Hin 2,500 Baht.
   
DMK - Bangkok city 1,200 Baht.
DMK - Pattaya 2,300 Baht.
DMK - Hua Hin 2,500 Baht.
   
Bangkok city - BKK / DMK 1,200 Baht.
Bangkok city - Pattaya 2,200 Baht.
Bangkok city - Hua Hin 2,500 Baht.
   
Hua Hin - BKK 2,500 Baht.
Hua Hin - DMK 2,500 Baht.
Hua Hin - Bangkok city 2,500 Baht.
   

 

 

 

Facebook